tirsdag 11. mars 2014

Introkurs i smeller

I kveld har Sprocket og Christian vært på introkurs i smeller (jeg var kun observatør). Gry brukte kurshundene til å vise de fire ulike øvelsene i klasse 1, som er søk på bane, søk på kasser, søk i rom og utvendig søk på bil. Sprocket fikk prøve søk på bruskasser, som brukes i innlæring for det som senere skal bli utvendig søk på bil.

Ved søk på bane er det små metallbeholdere som er plassert på en treplattform. En av beholderne har en lukt, ofte brukt er gul Lipton-te. Ved innlæring står beholderen rett på gulvet, og man belønner med "bra" og godbit rett over beholderen når hunden snuser borti. Man kan avansere relativt fort ved å putte beholderen i første hull i treplattformen. Noen hunder søker best når de er løse så da slipper man hunden løs og ser hva den gjør. Beholderen flytter plass på banen ved hver runde, men den skal alltid være i plass nr 1 flest ganger.

Ved søk på kasser får hunden se at man legger f.eks en leke under en kasse med mange luftehull. Samme prinsipp på belønning her også - "bra" og godbit rett over kassen. Kassen må stå på samme sted pga fert, men for å avansere puttes kasser før eller etter slik at kassen får annen rekkefølge i søket.

Under innlæring av søk i rom brukes ofte blomsterpotter av plast. Første gangen får hunden se at leken legges under og potten står i et hjørne. Her belønner man på samme måte, rett over potten. Ved avansering settes flere potter fram, med den aktuelle fortsatt i hjørnet. Etterhvert flyttes potten med fert slik at den kanskje står som første potte. Det er viktig å lære inn hjørnet for her slurver hundene.

Utvendig søk på biler læres inn ved å bruke en rekke bruskasser stablet med bunnen ut i rommet. Sprocket skulle søke etter en halv tennisball som var klemt fast. Vi forsto raskt at godbitene ikke var bra nok, for han ville heller hilse på menneskene i rommet. Med litt donasjon av pølser og kjøttboller kom arbeidslysten og han søkte bra. Tennisballbiten ble flyttet rundt mellom rundene.

Timing på belønningen er veldig viktig slik at man får forsterket ønsket atferd. Det er ikke ønskelig med en labb som skraper f.eks. Etterhvert kan man lære inn frysmarkering, f.eks. at hunden dekker, setter seg eller har snuta "limt" på stedet med funn. Det er lurt å lære inn frysmarkering separat fra søket i starten.På tampen fikk vi også et tips når det gjelder belønning med leke: det er bedre å friste med leken for å gjøre den interessant enn å "tvinge" hunden med i lek... Dvs. at hunden ikke får tak i leken, men at man holder den for seg selv. Interessant!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar