søndag 21. juli 2013

Tollerjaktkurs i Hemsedal


I uke 29 var vi på tollerjaktkurs i Hemsedal, arrangert av Retrieverklubben avd. Bergen og omegn. Instruktører var Marie Israelsson og Asbjørn Kristiansen, og vi hadde Marie som hovedinstruktør (kursdeltakerne ble fordelt i to grupper med hver sin instruktør).

Mandag - Feltsøk
Noen tips når det gjelder feltsøk:

 • Hvisking er motiverende hvis energien hos hunden er dalende.
 • Gå litt fot hvis fokuset ikke er riktig eller for å «lande» hunden.
 • Det er viktig med balanse mellom selvstendig arbeid (søk) og uselvstendig arbeid (dirigering).
 • Varier hvor dypt og nært dummiene ligger i feltet.
 • Benytt et motivasjons- eller belønningsområde i et morsomt terreng/vann og sende på til slutt.

Søk!
Sprocket måtte ha mye motivering i feltet fordi han mistet konsentrasjonen fort. Dette så jeg på slutten av sporkurset uken før. I tillegg har vi slitt med «utenomsportslige forstyrrelser» slik som at han skal tisse, stikker av, henger seg opp i andre hunder eller rett og slett ikke gidder å jobbe under tidligere treninger. Marie gikk derfor ut i feltet og kvakket og kastet dummier for å motivere. Det var ingen andre hunder i nærheten, men det hadde vært tisper i feltet. Han hentet en dummy, men så måtte han ha motivasjon for å hente neste. Så selve treningen ble litt halvveis følte jeg selv. Vi kastet markeringer motsatt vei for å ha et motivasjonsområde. Sprocket søkte bra når han først hadde fått nok motivasjon og han husker mye. Han gikk også fin fot ved forflyttingene vi gjorde.
Lineføring ved forflyttinger

Det neste vi forsøkte var å jobbe samtidig med at to tisper jobbet i nærheten med andre oppgaver. Sprocket fikk to markeringer og han hentet den første kjapt og fint, men på den andre markeringen ble han obs på den ene tispen som jobbet i feltet rett ved. Han løp derfor over til henne to ganger. Vi forsøkte å heppe litt ved dummien før jeg sendte han på nytt etter første gangen, men tispa var altfor spennende. Dette gjorde at jeg avbrøt treningen for denne gang.

Tips:

 • Det er viktig med balanse mellom korreks og belønning. Korreks på feil sted er demotiverende.
 • Variasjon i treningen er motiverende.
 • Sprocket trenger vanskelige oppgaver for å bli utfordret og motivert.
 • Vi bør velge våre slag med omhu – tissing vs. konsentrasjon – hva er viktigst? Skal jeg korrigere tissing eller motivere til å jobbe? Hunden vil kanskje ikke tisse hvis motivasjonen er høy.
 • Hvis hunden jobbes opp i forkant kan dette øke motivasjon og konsentrasjon.

Tirsdag - Tolling
Jeg ønsket at Sprocket skulle få en god økt og hadde bedt om å få være først ut slik at området var fritt for fristende lukter. Dette innebar også at vi måtte vise fram tollingen for alle på kurset… Smyging ned til vannet fra standplass gikk passe rolig til oss å være, men ikke perfekt. Sprocket kan være uinteressert i lek og særlig hente samme ting flere ganger. Innimellom ønsker han å beholde leken for seg selv. Jeg skulle bruke nyinnkjøpte dummyballer og for å lade disse mest mulig fristet jeg Sprocket allerede kvelden før. Måten jeg gjorde dette på var å innimellom dra fram dummyballen og hviske ting som «se hva jeg har» og friste med ballen uten at han fikk tak i den. Dette hadde tydeligvis effekt for da vi skulle tolle gikk alt helt strålende! Han hentet dummyballen og kom villig tilbake! Kun en gang måtte jeg jobbe han inn til meg. Jeg hadde to dummyballer og viste fram begge før jeg startet. Da en ball var kastet lokket jeg med ball nr to mens han var på vei tilbake til meg. Tollingen skal foregå i stillhet og siden Sprocket hadde så god kontakt var det heldigvis ikke nødvendig med mye kommandering. Han la seg ned da jeg viste håndkommandoen og var i det hele tatt veldig førbar under hele seansen. Det var kun meg og han – selv om vi hadde et stort publikum – noe som var en helt fantastisk følelse! 

Marie var også veldig fornøyd med innsatsen vår og berømmet oss for god kontakt, ro og flott tolling. Hvis hun skulle trekke på noe var det at jeg dekket Sprocket mellom hvert kast. Det er ikke nødvendig så lenge man har fått beskjed om å kaste 3 stk til venstre f.eks. Da kan hunden sendes umiddelbart.

Tollingen skal etterfølges av markering på vann. Sprocket satt rolig mens kastet gikk, men hoppet bittelitt fram idet plasket kom og hadde lyd da vi snudde oss vekk for å gå ifra. Jeg gikk derfor mye lineføring for å lande han. Vi fikk også to nye markeringer i sivet på andre siden av halvøya som han heller ikke skulle hente. Marie la derimot ned to dummier på et tredje sted som jeg skulle sende han på (som dirigering). Sprocket husket alle markeringene og løp derfor til sivet og deretter mot vannet uten at jeg fikk han inn til meg. Han fikk heldigvis ikke hentet noen av markeringene fordi han tvilte på om han ville gå ut i vannet så da ble det ingen løsning på ulydigheten. Jeg fikk han til slutt inn til meg og da gikk vi noen skritt nærmere de nedlagte dummiene før jeg sendte. Nå hentet han en av disse og hadde en fin avlevering. Som belønning fikk han hente vannmarkeringen. Han hadde veldig lyst til å hente markeringen, men nølte med å gå ut i vannet og hadde en del lyd. For å bryte barrieren slapp vi en dummy på vannet rett ved der vi sto og da hoppet han uti! Etter å ha avlevert denne, hoppet han greit ut i vannet og hentet vannmarkeringen som lå en god svømmetur unna (ca 60-70 m). Avslutningsvis tollet vi et par ganger og Sprocket var like flink denne gangen. Jeg la han ikke ned i dekk mellom kastene.

Tips for avlevering fra vann: ikke stå i vannkanten for å hindre risting, men gå litt lenger unna og motiver hunden inn slik at den «glemmer» at den er våt.

Etter lunsj fikk alle på min gruppe en treningsøkt med Asbjørn, slik at alle på kurset fikk prøvd tolling med Marie. Sprocket fikk se to dummier bli lagt ned før vi vendte oss og gikk noen skritt i motsatt retning. Her ble det kastet en markering. Vi vendte tilbake til de nedlagte dummiene og jeg sendte han på disse. Da han var på vei tilbake med dummien vendte jeg meg mot markeringen slik at jeg kunne sende han direkte på markeringen etter avlevering (trenger ikke sitte imellom). Dette var veldig motiverende og Sprocket hadde ganske bra fokus. Han gikk fin fot ved forflyttingene. Runde nr to skulle vi gjøre det litt vanskeligere og han fikk to markeringer med 180 ° vinkel. Da knallet han dessverre på den andre markeringen. Asbjørn mener man ikke skal gjøre noe stort nummer ut av dette, men sende hunden på et område med mindre verdi/motivasjon, slik som i et søk f.eks. Asbjørn førte Sprocket gjennom samme mønsteret en gang og Sprocket hadde godt fokus og motivasjon.

Tips:
 • Det er demotiverende å korrigere tissing, stille mange krav osv. Bygg heller opp treningsøkta med flere ulike momenter og gjør det uforutsigbart slik at hunden ikke vet hva den skal gjøre. Du styrer når hva skal hentes.
 • Tren heller mange markeringer enn få dersom hunden har stor iver/knaller/mye lyd osv. Gjør andre ting/send mot andre områder dersom hunden er urolig, og send først når hunden har landet. Det er vanlig å tenke at man absolutt ikke skal trene mye på vann dersom hunden er urolig, men det er bedre å tenke motsatt. Tren masse på vann og land hunden før den får apportere for å skape ro.
 • Vær bevisst på rosen! Kanskje ikke nødvendig å rose noe hunden kan?
 • Sett sammen treningen av flere momenter og vær uforutsigbar. Dette skaper forventninger og kontakt.
 • Tør å feile! Det er ingen fare om du heller må ta et skritt tilbake.
 • Varier treningen, ikke still så mange krav og ha enkle regler. Dette gir mindre frustrasjon.
Onsdag = fridag

Torsdag – Markeringer
Tips for markeringer:
 • Varier hvor kastet går.
 • Varier antall skyttere, deres plassering, om de skal flytte/skjule seg.
 • Varier lengde på kastet.
 • Varier antall markeringer.
 • Flytt deg et par skritt mot den veien kastet går ved flere markeringer for så skille kastene.
 • Fokuser på markeringen slik at du vet hvor den er.
 • Hvis hunden villig følger deg er det lettere å konsentrere om kastet.
 • Finn markører i terrenget for å memorere, vend blikket vekk et lite sekund og kikk tilbake – da sitter bildet.
 • Pass på at hunden ser rett vei. Gi evt. et tegn med hånda (OBS! Ikke samme tegn som dirigeringstegnet).
 • Se fra hundens perspektiv at den kan se skytter, kaster osv.
 • Markering skal være selvstendig arbeid.
 • Markeringer på flere steder skjerper hunden.
Avlevering i hånd
Fri ved fot ved forflyttinger
En av tingene jeg ville jobbe med på kurset var å øke avstanden på markeringer. Dette gjorde vi ved å kaste markeringer til samme punkt og flytte oss bakover for hvert kast. Hunden kan også sendes i ulike vinkler til samme etablerte område for å øke vanskelighetsgraden. Sprocket hentet dummy fra alle avstander og viste at det ikke var noe problem. Vi jobbet med flere områder, og det var både søk, markeringer og dirigering i samme økta.

For at Sprocket skulle følge meg tok jeg av linen og gikk i mellom områdene. Med en gang Sprocket var for langt unna snudde jeg i en annen retning. Det tok 45 sek før han forsto og gikk bra fot. Han fikk hente dummy dersom han gikk fint mot området. Det var mye bra jobbing fra Sprocket og han hadde god fart i starten. Dette dabbet av da jeg korrigerte en knalling. Sprocket har full kontroll på markeringene og visste eksakt hvor de lå selv om vi forflyttet oss. Det ble litt rot, en del lyd (vannmarkering) og han knallet på en markering, men vi fikk en lang og god økt der Sprocket beholdt energien og motivasjonen.

Da vi endelig skulle hente vannmarkeringen hadde dummien driftet helt til kanten så det ble et nytt kast. Vi jobbet motsatt vei med markering for å lette litt på trykket før han fikk gå på vann. Han knakk en dummy som ble kastet som markering etter vannmarkeringen fordi han var så høy og ivrig. Sprocket har aldri knekt dummier før så vi bør trene mye mer på vann enn vi har gjort hittil for å få ned trykket.

Som en ekstra bonus fikk både jeg og Christian litt skuddtrening med Marie som avslutning på dagen. Sprocket er skuddfast når enten jeg eller Christian skyter og vi har skjønt at vi må få andre til å skyte for oss. Marie gikk derfor foran og skjøt skudd med jevne mellomrom mens vi jobbet med hundene. Dette gikk veldig fint, og begge hunder forholdt seg rolig.

Fredag – Dirigering
Tips for dirigeringer:
 • Må være gøy å stoppe! Vi avbryter jo arbeidet til hunden. Er det gøy å stoppe, vil det være lett å lære stoppsignal.
 • Vent litt inntil nytt tegn gis etter stoppsignal. En het hund må vente lengst.
 • Dirigering er uselvstendig arbeid.
 • Planlegg treningen og hvor dummier legges slik at du kan sende ulike steder (dvs. hvis hunden løper feil skal den fortsatt finne dummy).
 • Få hunden til å stole på deg og de signalene du gir.
Her ligger dummien jeg forsøkte å sende Sprocket på
Svømmer rolig med godt grep på dummy
Dette var en veldig varm dag så jeg ønsket å starte økta med vannarbeid for å avkjøle Sprocket litt. En dummy fra tidligere på dagen hadde drevet bort til en øy i vannet og jeg tenkte Sprocket kunne få hente denne. Jeg gikk med Sprocket langs vannet for å komme i høyde med øya, og Marie gikk på land på motsatt side. Det holdt at Marie var på land på andre siden for at Sprocket fikk forventninger. Han hoppet uti vannet og svømte ivrig mot øya. Jeg blåste søkssignal da jeg følte han var nært dummien, men han klatret opp på øya og gikk rett i søk der. Da han ikke fant noe svømte han videre mot land på den andre siden og søkte videre der (hvor Marie sto). Hun slapp derfor en dummy på vann slik at han fikk apportert til meg. Han tok en liten seiersrunde før jeg fikk tak i dummien.Vi gjentok fra samme sted og da han igjen svømte rett mot land, slapp Marie en ny dummy på vannet.

Etter at denne var avlevert flyttet vi oss slik at jeg og Sprocket kom på rett side av vinden i forhold til der dummien lå og sendte på nytt. Nå fikk han dummien i nesa og fikk apportert denne til meg. Jeg passet på å ikke sende Sprocket mens han hadde lyd eller var for ivrig, og gikk litt lineføring for å lande han. Selve avleveringen fra vann får vi jobbe med hjemme. Nå tok jeg den bare imot i vannkanten da det var litt tungt for han å komme opp (høy kant).

Godt grep på dummy
Både vi og Marie flyttet oss litt tilbake langs land slik at jeg kunne sende Sprocket over på land. Marie kvakket og la ned dummy og det holdt i massevis for å skape store forventninger. Jeg måtte gå litt innpå land og kaste en markering samt gå lineføring for å roe Sprocket. Han svømte rett over og gikk rett i søk før han apporterte til meg. Denne gangen ble dummy lagt ned uten påvirkning og Sprocket var noe roligere slik at jeg ikke behøvde like lang lineføring før jeg sendte. Etter avlevering (igjen rett i vannkanten begge ganger), sendte jeg han på markeringen og den husket han eksakt hvor lå!

Avlevering i hånd
Det siste vi gjorde denne dagen var å trene dirigering (rett fram, bakover og ut og til venstre). Vi etablerte områdene først med ulike påvirkninger og hadde til sammen fire steder det enten var kastet dummy, lagt ned dummy eller gått skudd ved. I mellom områdene gikk Sprocket løs ved fot og jeg skiftet retning dersom han gikk for langt fram, akkurat slik vi trente dagen før. Det ble ikke mange plutselige retningsskifter for Sprocket gikk en kjempefin fot. Da vi skulle trene ut satt jeg Sprocket et sted med snuten mot meg og kommanderte ut med begge hender for at han skulle snu og løpe bakover. Dette gikk veldig bra. Da jeg økte avstanden mellom Sprocket og meg ble det for vanskelig og han kom heller løpende mot meg. Vi forsøkte derfor å øke avstanden mellom dummy og Sprocket i stedet og det fikset han!

Venstre!
På venstredirigering satt også Sprocket med snuten mot meg. Jeg strakk ut venstre arm, og idet jeg kommanderte venstre lente jeg meg litt mot venstre. Det er kommandoen som skal sende hunden, ikke hånden, og dette klarte vi!Totalt trente vi 1 time og 15 min og Sprocket beholdt motivasjonen hele veien selv om det var en veldig varm dag. Jeg tror han virkelig digger denne måten å trene på. Marie mener han er en veldig selvstendig hund som vet eksakt hva som ligger hvor. Han har godt fokus og beholder konsentrasjonen.


Lørdag – Mini-jaktprøve
Som avslutning på kurset kunne vi ha en slags mini-jaktprøve der begge instruktører skulle «bedømme» alle hundene. For å sikre en god avslutning på en varm og slitsom uke valgte jeg å droppe vannøvelser og heller fokusere på at Sprocket skulle følge meg ved fot mellom øvelsene. Vi hadde to nærsøksområder (Sprocket fikk se dummy ble lagt i det ene, det andre helt blindt) og et dirigeringsområde (fikk se en dummy ble lagt ned her). Sprocket gikk fint fot, men fikk det blinde søksområdet i nesa da vi nærmet oss og gikk litt fram for å sjekke område selv, heldigvis uten at han startet søket. Jeg behøvde derfor kun kommandere søk (pleier å ha håndtegn også). Han hentet to dummier i dette søket før vi gikk videre til dirigeringen. Her dro han av gårde til det andre søkeområdet og apporterte en dummy. Jeg hverken jublet eller belønnet dette, men bare tok imot dummien og gjorde et nytt forsøk på dirigeringen. Han løp av gårde på håndtegnet og visste eksakt hvor han skulle så jeg behøvde ikke blåse søkssignal for at han skulle finne dummien.

Sprocket søker i sivet
Sprocket viste igjen at han har stålkontroll og godt fokus. Han virket veldig kvikk på tross av varmen og en lang uke på kurs. Marie mener han vokser på utfordringene og at jeg må fortsette å utfordre og være uforutsigbar. Ikke still mange krav i treningen, men sørg for å overraske og så vil motivasjonen komme av seg selv. Sprocket er en smart og lydig hund, som viser at han vet hva han skal gjøre og han har kontroll på hvor alle dummiene ligger. Han mener han har så kontroll at han kan bestemme selv hva han skal hente, men det er det jeg som skal bestemme.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar